Motie van de leden Keijzer en Gerbrands over met spoed uitbreiden van de capaciteit van het Rapid Responseteam

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 657Persoonsgebonden Budgetten Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN GERBRANDS Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel problemen zijn ontstaan rondom de invoering van het trekkingsrecht door de Sociale Verzekeringsbank vanaf 1 januari 2015; constaterende dat er sinds afgelopen maandag 9 februari 2015 een Rapid Responseteam volledig operationeel is dat spoedeisende zaken behandelt die geen verder uitstel kunnen verdragen; van mening dat een verhoging van de capaciteit van het RRT nodig …