Motie van het lid Leijten c.s. over opschorten van de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 839Jeugdzorg Nr. 454 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. Voorgesteld 5 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat per 1 januari 2015 voor jeugdhulp een ouderbijdrage voor specialistische (dag)klinische zorg geldt die kan oplopen tot 1.580 per jaar; constaterende dat er op korte termijn een onderzoek wordt gestart naar de gevolgen en de meerwaarde van de ouderbijdragen in de jeugdhulp; verzoekt de regering, de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp op te schorten totdat het voorgenoemde onderzoek naar de inni…