Amendement van het lid Van Wijngaarden c.s. over kennisgeving aan het CBP, ook indien sprake is van de versleuteling van gegevens

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 662Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp) Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. Ontvange…