Motie van de leden Bruins Slot en Dik-Faber over voldoende capaciteit voor het bestrijden van zorgfraude

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 828Fraudebestrijding in de zorg Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN DIK-FABER Voorgesteld 5 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat voor zorgverzekeraars en zorgkantoren het bestrijden van fraude een topprioriteit moet zijn; overwegende dat de Nederlandse Zorgautoriteit echter concludeert dat zorgverzekeraars en zorgkantoren nog onvoldoende werk maken van het bestrijden van fraude; verzoekt de regering, afspraken te maken met zorgverzekeraars en zorgkantoren om voldoende capaciteit in te zetten op bestrij…