Motie van het lid Klever over elke opgespoorde euro aan fraude teruggeven aan de premiebetaler

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 828Fraudebestrijding in de zorg Nr. 78 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld 5 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat er in de zorg miljarden euroTMs verloren gaan door fraude; overwegende dat met deze fraudemiljarden de premie voor de basisverze-kering verlaagd kan worden; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat elke opgespoorde euro aan fraude wordt teruggegeven aan de premiebetaler in de vorm van een lagere zorgpremie, en gaat over tot de orde van de dag. Klever kst-28828-78IS…