Motie van het lid Rog c.s. over het maximale percentage gezakten als gevolg van de rekentoets

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 332Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 44 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. Voorgesteld 3 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering met de invoering van de rekentoets accepteert dat maximaal 5% meer leerlingen zullen zakken voor hun examen; overwegende dat de Staatssecretaris stelt dat het rekenonderwijs thans niet op orde is en dat leerlingen daar niet de dupe van mogen worden; voorts overwegende dat er sprake is van massieve weerstand bij onderwijsorganisaties tegen het meewegen van de rekentoet…