Motie van de leden Schouten en Dijkgraaf over niet instemmen met een tijdelijke politieke oplossing voor Griekenland

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-20Europese Raad Nr. 948 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 25 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de verlenging van het leningenprogramma opnieuw voor een tijdelijke oplossing voor de problematiek van Griekenland wordt gekozen; overwegende dat de nu gekozen aanpak een tijdelijke politieke oplossing is voor een probleem met Griekenland dat financieel en sociaal alleen maar groter zal worden; spreekt uit nu niet opnieuw in te stemmen met een tijdelijke politieke oplossing, en roept…