Gewijzigde motie van het lid Beertema (t.v.v. 31293, nr. 238) over onderwijs in de Jodenvervolging en de Holocaust

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 293Primair Onderwijs Nr. 242 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 238 Voorgesteld 10 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op sommige scholen de Tweede Wereldoorlog slechts beperkt wordt behandeld, omdat dat zou leiden tot ongewenste spanningen tussen leerlingen onderling en tussen leraren, leerlingen en groepen ouders; verzoekt de regering, het onderwijs in de Jodenvervolging en de Holocaust te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. Beertema kst-31293-242IS…