Motie van het lid Ellemeet c.s. over doorrekenen van de plannen door het CPB

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 118 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. Voorgesteld 11 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onduidelijk is hoe de nieuwe zorgplannen «Kwaliteit loont» financieel zullen uitpakken voor zowel de koopkracht van de burger als de overheidsfinanciën; van mening dat een stijging van de zorgpremie effect kan hebben op de koopkracht en dat deze effecten in beeld gebracht moeten worden voordat de Kamer een oordeel kan vellen over de plannen; verzoekt de regering, de plannen door te laten r…