Gewijzigde motie van de leden Geurts en Jacobi (t.v.v. 21501-32, nr. 823) over een noodfaciliteit via het Borgstellingsfonds

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-32Landbouw- en Visserijraad Nr. 829 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 823 Voorgesteld 10 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de muizenplaag meerdere provincies treft; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een noodfaciliteit via het Borgstellingsfonds voor de getroffen gebieden; verzoekt de regering voorts, in overleg te treden met de diverse betrokken overheden, zoals de provincies, over de mogelijkheden voor financiële steun …