Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 21501-32, nr. 827) over dierenwelzijnsnormen voor dierlijke producten uit landen buiten de EU

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-32Landbouw- en Visserijraad Nr. 830 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 827 Voorgesteld 10 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de Europese Unie dierenwelzijnsnormen gelden voor alle ondernemers, overwegende dat dit gelijke speelveld niet ondermijnd mag worden door import van producten van buiten de EU, waarvoor deze normen niet gelden; spreekt uit dat voor het afsluiten van vrijhandelsakkoorden met derde landen het handhaven van de Europese normen voor die…