Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder c.s. (t.v.v. 33529, nr. 102) over integraal afhandelen van schadeafhandeling van aardbevingsschade en bodemdaling

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 529Gaswinning Groningen-veld Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN LID AGNES MULDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102 Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, schadeafhandeling van aardbevingsschade en bodemdaling en versterking van het onroerend goed zo veel mogelijk integraal af te handelen, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Van Veldhoven Dik-Faber Ouwehand Van Tongeren Klever Smaling kst-33529-122ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 20…