Motie van het lid Dik-Faber c.s. over garanderen van een jaarlijkse maximale inzet van de conversiecapaciteit

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 529Gaswinning Groningen-veld Nr. 108 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geconcludeerd dat het systeem mogelijk regelbaar is en heeft geadviseerd om de gaswinning in Groningen zo snel en zo veel als realistisch mogelijk terug te brengen; constaterende dat in totaal ongeveer 20 tot 30 miljard kubieke meter van de markt door middel van de inzet van hoogcalorisch gas geleverd kan worden, maar dat in 2013 en 2014 respectie…