Motie van het lid Klever c.s. over aanbieden van een uitkoopregeling aan bewoners die in aanmerking komen voor level 4 of hogere verstevigingsmaatregelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 529Gaswinning Groningen-veld Nr. 105 MOTIE VAN HET LID KLEVER C.S. Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het ARUP-onderzoek bij level 4-maatregelen bewoners maanden hun huis uit moeten vanwege de volgens de NPR-richtlijn noodzakelijke versteviging; overwegende dat zelfs na deze versteviging niet gegarandeerd kan worden dat de woning gevrijwaard blijft van aardbevingsschade en bijbehorend maandenlang proces van schadeherstel; van mening dat wij Groningers niet achter kunnen laten in …