Motie van het lid Smaling over opnieuw met de Groningers vaststellen waar behoefte aan is

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 529Gaswinning Groningen-veld Nr. 109 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inwoners van Groningen behoefte hebben aan herstel van vertrouwen; overwegende dat de hoeveelheid commissies, centra, tafels, toezicht-houders, gasverkopers, kennisinstellingen, stuurgroepen en begeleidings- commissies niet bijdraagt aan dat vertrouwen; verzoekt de regering, al deze instanties even weg te denken en daarna met de Groningers opnieuw vast te stellen waar behoefte aan is, en ga…