Motie van de leden Van Tongeren en Ouwehand over Staatstoezicht op de Mijnen onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie of als zelfstandig bestuursorgaan

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 529Gaswinning Groningen-veld Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN OUWEHAND Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het vertrouwen in de instanties rond de gaswinning laag is; overwegende dat het Ministerie van Economische Zaken de olie- en gasbaten ontvangt, de vergunningen verstrekt en verantwoordelijk is voor het toezicht; verzoekt de regering, scenarioTMs te schetsen hoe het Staatstoezicht op de Mijnen onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie kan komen of een zelfstandi…