Motie van het lid Beertema over gelijktijdige invoering van de pilots en de experimenten vraagfinanciering

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 012Leven Lang Leren Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister pas in september 2016 met de experimenten vraagfinanciering wil starten, omdat het Ministerie van OCW, DUO en de leden van de Vereniging Hogescholen kennelijk niet eerder kunnen; overwegende dat het Ministerie van OCW, DUO en de leden van de Vereniging Hogescholen wel de pilots flexibilisering in 2015 willen starten; van mening dat daarmee het bekostigd onderwijs een voorsprong zou krijgen …