Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over een plan van aanpak voor het aardbevingsbestendig maken van alle huizen in Groningen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 529Gaswinning Groningen-veld Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat preventief versterken van groot belang is om de gevolgen van aardbevingen te mitigeren en daarmee om de veiligheid van de inwoners van Groningen te vergroten; overwegende dat het van belang is dat deze versterkingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd; verzoekt de regering, in overleg met de nationaal coördinator Groningen: †een plan van aanpak voor het aardbevingsbesten…