Motie van het lid Van Meenen c.s. over uitbreiding van de voorschotfaciliteit

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 012Leven Lang Leren Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ook na het 30ste levensjaar doorleren relevant is voor ontwikkelingen in het beroep, de verdere loopbaan of het voorkomen van werkloosheid; constaterende dat het studievoorschot het mogelijk maakt voor studenten ouder dan 30 jaar om hun collegegeld te lenen via het levenlangleren- krediet; overwegende dat bijkomende kosten als lesmateriaal en levensonderhoud daarvan geen deel uitmaken; overwegen…