Motie van het lid Roemer over zaken die door capaciteitsgebrek blijven liggen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 754Terrorismebestrijding Nr. 291 MOTIE VAN HET LID ROEMER Voorgesteld 11 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, onafhankelijk te laten onderzoeken hoeveel en wat voor soort zaken door capaciteitsgebrek bij recherche en Openbaar Ministerie blijven liggen, en gaat over tot de orde van de dag. Roemer kst-29754-291ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 29 754, nr. 291…