Motie van het lid Jasper Van Dijk over afzien van het experiment vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 012Leven Lang Leren Nr. 48 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 12 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering een experiment wil doen met vraagfinan-ciering in het deeltijdonderwijs; constaterende dat de reguliere bekostiging vervalt en dat ook private opleidingen aanspraak kunnen maken op publiek geld door middel van vouchers; constaterende dat hoge collegegelden voor relevante (deeltijd-)oplei-dingen gevraagd mogen worden; van mening dat dit neerkomt op een «privatisering» van het deeltijd…