Motie van het lid Jasper Van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 308Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) Nr. 15 MOTIE VAN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 10 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Wet auteurscontractenrecht voorziet in een vast te stellen hoogte van de billijke vergoeding van een specifieke branche na een gezamenlijk verzoek van een vereniging van mak…