Motie van het lid Ulenbelt over compenseren van de korting voor mensen die geen recht meer hebben op AOW-partnertoeslag

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 008Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nr. 22 MOTIE VAN HET LID ULENBELT Voorgesteld 25 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het ABP geen aanvulling AOW-partnertoeslag meer geeft aan mensen die sinds 1 januari 2015 geen recht meer hebben op de AOW-partnertoeslag; constaterende dat hierdoor circa 20.000 gepensioneerden bij het ABP geheel onverwacht te maken krijgen met een korting van 10…