Motie van het lid De Graaf over opnieuw invoeren van de tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit het buitenland

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 108Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF Voorgesteld 26 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de open grenzen voor werknemers uit het buitenland voorwaardenscheppend zijn voor verdringing op de arbeidsmarkt en een loonval …