Motie van het lid Siderius over het moment van starten van de aanmeldingprocedure

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 289Voortgezet Onderwijs Nr. 224 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS Voorgesteld 25 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de definitieve basisschooladviezen vaak nog niet beschikbaar zijn, terwijl aanmeldprocedures voor middelbare scholen al lopen; overwegende dat hierdoor leerlingen zich soms al moeten inschrijven bij de school van hun voorkeur voordat het definitieve schooladvies binnen is; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat middelbare scholen de aanmeldingsprocedure voor het nieuwe schooljaar pas starten z…