Motie van het lid Beertema over vervroegen van de centrale eindtoets

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 289Voortgezet Onderwijs Nr. 226 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 25 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de afnamedatum van de centrale eindtoets verschoven is van het voorjaar (februari) naar bijna het einde van het schooljaar (mei); constaterende dat de centrale eindtoets daarmee geen matchingin-strument meer kan zijn dat een objectief schooladvies geeft ten aanzien van het vervolgonderwijs; overwegende dat het voortgezet onderwijs daarmee genoodzaakt wordt om eigen toelatingsprocedures te ontwik…