Motie van de leden Bashir en Ouwehand over een verbod op deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 286Dierenwelzijn Nr. 787 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN OUWEHAND Voorgesteld 26 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aangenomen motie-Ouwehand/Waalkens (28 286, nr. 237) de regering verzoekt, het in stamboeken onmogelijk te maken veulens in te schrijven die gecoupeerd zijn en tevens een verbod uit te vaardigen voor deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten; overwegende dat de aangenomen motie-Van Gerven (28 286, nr. 481) de regering verzoekt binnen een halfjaar te komen met een voorstel voor een t…