Motie van het lid Graus over het in ere herstellen van het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 286Dierenwelzijn Nr. 789 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 26 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn (LED) niets dan successen heeft geboekt en diverse criminele verbanden heeft blootgelegd en zorgde voor de landelijke kennis en verbindingen inzake de in Nederland opererende paardenbeul(en) en illegale puppyhandel; verzoekt de regering, het succesvolle en per 1 januari 2015 opgeheven 144 Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn in ere te herstellen dan wel voo…