Motie van het lid Straus c.s. over het project "VMBO On Stage"

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 079VMBO Nr. 56 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S. Voorgesteld 25 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat loopbaanoriëntatie (LOB) een vast onderdeel wordt van de beroepsgerichte examenprogrammaTMs in het vmbo; overwegende dat het van groot belang is dat het bedrijfsleven als toekomstige werkgever een rol krijgt binnen LOB; van mening dat het programma «VMBO On Stage» een heel gedegen en goede manier is voor vmbo-leerlingen om met het regionale bedrijfsleven in contact te komen; verzoekt de regering, het project…