Motie van de leden Graus en Helder over taakaccenthouders dierenwelzijn betrekken bij de werkgroep Forensische Diergeneeskunde

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 286Dierenwelzijn Nr. 792 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN HELDER Voorgesteld 26 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, mogelijk te maken dat naast dierenartsen in opleiding, taakaccenthouders dierenwelzijn van de Nationale Politie betrokken worden bij de toekomstige werkgroep Forensische Diergeneeskunde, en gaat over tot de orde van de dag. Graus Helder kst-28286-792ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 28 286, nr. 792…