Motie van het lid Jasper Van Dijk over kwetsbare mbo-scholieren die onder de Participatiewet vallen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 079VMBO Nr. 55 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 25 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat «niet leerbare» of «niet schoolbare» jongeren die een alternatieve leerroute volgen, niet worden betaald uit de onderwijsbe- groting, maar vallen onder de Participatiewet; constaterende dat de financiering door gemeentes in het kader van re-integratie te beperkt is om deze kwetsbare jongeren goed te ondersteunen; verzoekt de regering: †inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn als kwetsbare mbo- schol…