Gewijzigde motie van de leden Voortman en Yücel (t.v.v. 31322, nr. 291) over actieve openbaarmaking van risicoprofielen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2015Œ2016 31 322Kinderopvang Nr. 297 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN YÜCEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 291 Voorgesteld 29 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het kader van Het Nieuwe Toezicht gewerkt wordt aan een openbaar kwaliteitsoordeel van de toezichthouder met betrekking tot aanbieders van kinderopvang; overwegende dat op gemeentelijk niveau voor iedere kinderopvanglocatie reeds een risicoprofiel beschikbaar is in de vorm van een kleurcode en dat deze kleurcode een indicatie is van het ri…