Antwoord op vragen van het lid Dijk over bericht datruim twee op de drie huisartsen een patiëntenstop hebben