Aan minister Defensie - feitelijke vragen begrotingsstaten Defensie (samenhangende met miljoenennota)