Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de beantwoording over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten