Beslisnota's inzake Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met de reactie op de moties Essers en Otten naar aanleiding van de aftopping van de periodieke-giftenaftrek in het Belastingplan 2023 (Kamerstuk 36202, T en U)