Antwoord op vragen van de leden Roemer, Van Haersma Buma, Wilders, Pechtold, Slob, Van Ojik en Van der Staaij naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens het debat op 14 januari jl. over de aanslagen in Parijs