Het bericht 'Niet-afgedekt renterisico maakt private equity opeens kwetsbaar'