Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-21-727)