Herziene convocatie commissiedebat Externe veiligheid op 11 oktober 2023; agendapunt toegevoegd; spreektijd uitgebreid; tweede termijn 12 oktober 2023.