Beslisnota bij Kamerbrief inzake Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023