Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023 (Kamerstuk 32317-862)