Beslisnota bij Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)