Beslisnota bij Fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU