Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2023, over wat het klappen van het landbouwakkoord nu betekent voor de heronderhandelingen die zijn aangekondigd door het CDA