Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het artikel ‘EPA okays Chemours request to export GenX from the Netherlands to Fayetteville Works plant'