Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het feit dat de Minister van VWS op een foto stond met een Taliban-vertegenwoordiger in Den Haag