Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Ceder en Drost over de visumverlening aan en bezoek van Taliban-vertegenwoordiger Abdul Bari Omar aan Nederland