Amendement van het lid Van Raan 36426-8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking