Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid